Mienie publiczne i jego kategorie - strona 392

KORUPCJA - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

. Korupcji nie było wówczas, gdy nie było podziału na sferę publiczną i prywatną . W czasach gdy król...

Rachunkowość - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

od innych w okresie krótszym niż 1 rok biorąc pod uwagę, od kogo mamy należność, można wyróżnić: należności...

Rachunkowosc - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

od innych w okresie krótszym niż 1 rok biorąc pod uwagę, od kogo mamy należność, można wyróżnić: należności...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

Rzymskich - I fuzja: EWG i Euratom miały własne organy w postaci Komisji i Rad, a tylko Zgromadzenie...

Myśl ekonomiczna po 1870 r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1057

do kupowanych bądź sprzedawanych dóbr i dlatego posługiwali się przede wszystkim takimi kategoriami...

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2646

. Jest kategorią teoretyczną postulowaną jako fundament, ukryta baza obserwowalnego doświadczenia ludzkiego...

Urbanistyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2786

publicznej. Opis budowy znamy dzięki zachowanemu dziełu Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć" (De...

Sokretes, Kant

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

sposób mieli się zająd sprawami publicznymi. 5) Prawdziwym politykiem mogły byd tylko człowiek moralnie...