Mienie publiczne i jego kategorie - strona 392

KORUPCJA - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

. Korupcji nie było wówczas, gdy nie było podziału na sferę publiczną i prywatną . W czasach gdy król...

Rachunkowość - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 952

od innych w okresie krótszym niż 1 rok biorąc pod uwagę, od kogo mamy należność, można wyróżnić: należności...

Rachunkowosc - całość wykładu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

od innych w okresie krótszym niż 1 rok biorąc pod uwagę, od kogo mamy należność, można wyróżnić: należności...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2205

Rzymskich - I fuzja: EWG i Euratom miały własne organy w postaci Komisji i Rad, a tylko Zgromadzenie...

Myśl ekonomiczna po 1870 r

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

do kupowanych bądź sprzedawanych dóbr i dlatego posługiwali się przede wszystkim takimi kategoriami...

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2310

. Jest kategorią teoretyczną postulowaną jako fundament, ukryta baza obserwowalnego doświadczenia ludzkiego...

Urbanistyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2611

publicznej. Opis budowy znamy dzięki zachowanemu dziełu Witruwiusza "O architekturze ksiąg dziesięć" (De...

Sokretes, Kant

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666

sposób mieli się zająd sprawami publicznymi. 5) Prawdziwym politykiem mogły byd tylko człowiek moralnie...