Mienie publiczne i jego kategorie - strona 390

Wykłady i skrypt na egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marek Jachimowski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 4949

„polityka”, mamy do czynienia z wyodrębnioną lub wyodrębniającą się dyscypliną praktyczną, próbującą...

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2380

. Nasze postępowanie dotyczy innych osób z którymi znajdujemy się w grupie, z którymi mamy relacje, jesteśmy moralni...

Finanse i bankowość - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

się wszystkie kategorie podmiotów wykonujących czynności bankowe, tj. banki i jednostki nie mające takiego statusu...

Grupa społeczna, rodzaje interakcji

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 973

produktów ludzkich działań Kilka pojęć socjologicznych á propos kontekstu społecznego Kategoria statystyczna...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

. Klonowanie nale¿y rozpatrywaæ w ró¿nych kategoriach, pomiêdzy którymi ostre granice s¹ bardzo trudne...

Definicje administracji, monarchia w Polsce

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Historia administracji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3535

publicznej- to jest to zarządzanie sprawami państwa. Aby mówić o administracji publicznej , to: 1...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 329
Wyświetleń: 805

przez władze publiczne wg. obowiązujących zasad prawnych), nieodpłatne(państwo do niczego się nie zobowiązuje...