Mienie publiczne i jego kategorie - strona 385

Ustawodawstwo XII tablic.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

legibus scribundis), które miało zaprojektować ustawę i sprawować najwyższą władzę państwową. Ułożyli...

Planowanie finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

. W rezultacie plany są dwojakiego rodzaju: ogólne lub sformalizowane. Generalnie procesy planowania muszą mieć...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 952
Wyświetleń: 4249

swobodnych transakcji (kupno na rynku) lub poprzez korzystanie z tego, co oferuje podmiot publiczny (państwo...

Prawo handlowe-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

- lista osób które zgłaszają się), poprawka-18 luty+ egzaminy przełożone decyzja dziekana Test: można mieć...

Metodologia badań społecznych - pojęcia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 4809

Musi być wyprowadzone z podstaw teoretycznych lub empirycznych Zmienne w pytaniu powinny dać się przełożyć na kategorie...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1183

personam sequuntur - rzeczy ruchome idą za osobą (np. mienie przesiedleńcze) Lex loci solutions -   prawo...