Mienie publiczne i jego kategorie - strona 380

Monopolistyczne różnicowanie ceny

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

pełnopłatnych biletów. Wprowadzenie więc różnych cen za tą samą usługę nie miałoby więc w tym przypadku żadnego...

Socjologia - kultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

, rzemiosła, umiejętności, życie domowe i publiczne w czasie pokoju i wojny, religia, nauka i sztuka). Typy...

Reżimy autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

orleańską) zużywały się i usztywniały. Po 1851r. Napoleon III skonfiskował wolności publiczne, policja miała...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

publicznych zasobów pienięŜnych). Udzielający kredytu nie musi być właścicielem pieniędzy. 2. Umowa poŜyczki...

Efektywność, użyteczność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1946

, o przyszłości, o cenie) - ilość podmiotów powinna być taka by żaden nie miał wpływu na cenę ani ze strony popytu...