Mienie publiczne i jego kategorie - strona 370

Interpretacja sondaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

) lub spośród jakiej grupy ( zawodowej/ klasy społ./ kategorii wieku etc.) dobierano respondentów? OKREŚLENIE...

Interpretacja sondaży - pytania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Metody badań w naukach społecznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2191

) lub spośród jakiej grupy ( zawodowej/ klasy społ./ kategorii wieku etc.) dobierano respondentów? OKREŚLENIE...

Międzynarodowe stosunki kulturowe 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa[1]; zanikanie kategorii państwa narodowego...

Władza w ujęciu socjologii organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1568

może być (asymetryczną) relacją między zbiorowościami: grupami, klasami, kategoriami społecznymi Przykłady: władza...

Parafraza, klaryfikacja, interpretacja

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 10668

jakie może wywołać taka prezentacja. Musi mieć pełne uzasadnienie w wypowiedziach pacjenta. Nie powinna być podana...

Nabywanie kultury

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

rolach. Przynależność do danej grupy i kategorii. Tożsamość jest odgrywaniem określonej roli...

Foliogramy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

określa, kto jest podmiotem prawa W prawie m-dowym brak normy definiującej podmiotowość - stąd kategoria...

O prawie międzynarodowym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

określa, kto jest podmiotem prawa W prawie m-dowym brak normy definiującej podmiotowość - stąd kategoria...