Mienie publiczne i jego kategorie - strona 365

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Piotr Burgoński
  • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

, których zadaniem jest publiczne przedstawianie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności...

Trybunał Sprawiedliwości UE

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europeistyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Pierwszej Instancji, który miałby kompetencję do rozpatrywania pewnych kategorii spraw w pierwszej instancji...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5173

ludzkie życie, zdrowie, mienie, porządek publiczny. Mają pozbawic naruszającego wartościowych dobr...