Mienie publiczne i jego kategorie - strona 346

Reguły wykładni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

do wiadomości publicznej (każdy zainteresowany może dotrzec do publikacji) Treści powinny być w miarę proste...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2772

uzasadnianych aksjologicznie (wartościowo) odnoszące się do relacji jednostki we wspólnocie do władzy publicznej...

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

przynajmniej dwa zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenie ze względu...

Finanse zakładu ubezpieczeń- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Daniel Szewieczek
 • Finanse zakładu ubezpieczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

źródłowych według kryterium dostępności danych MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE PUBLICZNE - Informacje udostępniane...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe mające na celu...