Mienie publiczne i jego kategorie - strona 333

Socjologia wsi - wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

do spraw wsi? Jaki jest obraz wsi w świadomości społeczeństwa polskiego? Co mamy na myśli mówiąc...

Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Adrian Cybula
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1904

subiektywne sądy wartościujące. Nie ma powodów dla których ekonomiści mieliby być zgodni w twierdzeniach...

Współczesny neoliberalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

pieniądza do tempa wzrostu produkcji realnej. Szkoła niemiecka - [ordoliberalizm] miał porządkować życie...

Parlament - struktura, skład i organizacja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

, że wszyscy wybrani do niego reprezentanci muszą mieć ten sam status prawny (zasada jednolitości składu); ze względu...

Styczności społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

styczności społecznej i pozwala wydzielić styczność prywatną i publiczną styczność prywatna: podmiotowe...

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

publicznej (art. 80 K.). Ponadto Rzecznik zawsze może podjąć z własnej inicjatywy lub na wniosek Rzecznika...