Mienie publiczne i jego kategorie - strona 329

Trauma zmian społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

przyszłości, odrzuca się dalszą sensowność kategorii postępu. Dyskurs postępu zastąpiony zostaje dyskursem...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 504
Wyświetleń: 12691

społecznego danej społeczności czyli jej obyczaje, rzemiosła i umiejętności. Życie domowe i publiczne w czasie...

Kant - założenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

- porządkują je kategorie (formy myślenia o przedmiotach) prawo pozytywne stanie się zbędne w państwie celów...

Wykład - Państwo a relacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

rozróżniano naród w kategoriach politycznych i etniczno-językowej. Naród w sensie politycznym oznaczał ogół...

Prawo w społeczeństwie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1260

. Działy te wchodzą w skład szerszych zespołów prawa publicznego i prawa prywatnego. Prawo...

Prawo cywilne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Prusek
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4606

swoje regionalne specjalizacje gospodarcze i społeczne, mające pewne cechy innowacyjne, ale nie do końca...

Prawo gospodarcze UE - Artykuły

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Czachór
 • Prawo gospodarcze UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

lub tranzytowych, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego...