Mienie publiczne i jego kategorie - strona 323

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 819

za zasadę, od której są wyjątki: powództwa z zakresu prawa rzeczowego dotyczącego prywatnego mienia...

Literatura po wojnie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1449

, nie wyobraża sobie siebie w walce, nie chciał zabijać, miał wojskową kategorię D). Pornografia - akcja dzieje...

Pojęcie i formy tworzenia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3276

i inne organy administracji publicznej PRAWO KONTRAKTOWE Umowa, której stronami są organy państwowe...

Organ administracji publicznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

Organ administracji publicznej Organ administracji rządowej: stanowi wyodrębnioną część aparatu...

Pojęcie prawa i funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

nie może mieć żadnych innych uprawnień poza tymi, które przyznało jej państwo. Nie pozytywiści - kategoria prawa...