Mienie publiczne i jego kategorie - strona 320

Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego. Zgodnie z kodeksem urzędnik ma działać bezstronnie...

Mieszkania spółdzielcze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 693

może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć...

Wzbudzanie trwałego zaangażowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Wzbudzanie trwałego zaangażowania - zaangażowanie jest najbardziej trwale kiedy: Ma publiczny...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 2821

kategoria, nie mieli prawa głosu, a dzieci z ich rodzin miały np. utrudniony dostęp na studia wyższe. Okres...

Podatek, podatnicy - obszerny wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

( określonej kategorii ) ( Art. 50 Organ właściwy Minister właściwy ds. finansów publicznych Forma...