Mienie publiczne i jego kategorie - strona 319

Skrypt obszerny(2) - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

, gdy stanowi ona swoiste mienie, jakie składa się na zorganizowaną całość gospodarczą, którą jest gospodarstwo...

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

przykrości mędrzec nie powinien brać udziału w życiu publicznym, bo rządzi się z przykrościami przykrości...

Idea samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

definicja prawna- oznacza wykonywanie zadań administracji publicznej w sposób zdecentralizowany i na własna...

Formy organizacyjno prawne

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jan Brzóska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4004

akcyjne mające charakter publiczny tj. takie których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych...

Kontrola kosztów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

jest osiągnięcie w najwyższym stopniu skutecznego zarządzania, ochrony mienia i wiarygodności sprawozdań; kontrola...

Prawo ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3262

, które dotyczą mienia nie należącego do państwowych osób prawnych; odpowiada za swoje zobowiązania, nie ponosi...

Rynek kapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

dla jednego nabywcy -mamy do czynienia z emisją nie publiczną. Na rynku pierwotnym może wystąpić pierwsza...

Administracja samorządowa- organy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1148

- kontrola + podejmowanie jednostronnych aktów władczych mających na celu doprowadzenia do stanu zakładanego...