Mienie publiczne i jego kategorie - strona 267

Prawo pracy3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

i ustalonego porządku, dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachować tajemnicę w zakresie danych...

Myśl polityczna oświecenia

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Andrzej Bednarz
  • Myśl polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

wolności na dwie kategorie 1. wolność cywilna (wyznania, poruszanie się, wolność słowa, druku, prowadzenia...

Koszty produkcji

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

(cenotwórca) to producent lub konsument mający na tyle duży udział w rynku, ze jego decyzje kształtujące podaż...

HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

. Otwarcie gospodarki moŜe dotyczyć wszystkich kategorii ekonomicznych: towaru, siły roboczej, usług i wiedzy...