Mienie publiczne i jego kategorie - strona 262

Formy opodatkowania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1197

nie jest współcześnie kwestionowany. Pamiętać jednak należy, że mogą istnieć takie daniny publiczne, które zawierają...

Europejskie Prawo Gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3745

, o ile istnieją obiektywne i proporcjonalne względy polityki publicznej, by tego zabraniać. - wymóg efektu...

Definicje z prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kazimierz Karbowniczek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 854

organizacji lokalnego życia publicznego, a zasada ta gwarantuje społeczeństwu udział w sprawowaniu władzy...

System prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

”: prawo publiczne i prawo prywatne, które podlegają dalszym podziałom, dokonywanym w oparciu o kryteria...

System ochrony zdrowia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2226

publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom...

Procedura budżetowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Np. uczelnia wyższa X miała przyznane środki na remont auli wykładowej, a środki zostały zablokowane...

Komunikowanie niewerbalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • Teorie komunikowania społecznego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

niewerbalnych, czyli sygnałów niemających formy mówionego słowa ani pisanego wyrazu, a wywierających wpływa...