Mienie publiczne i jego kategorie - strona 257

Prawo autorskie - pytania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Grażyna Kornacki
  • Prawo autorskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1337

lub reemitowanie, udostępnianie publiczne, terytorium, na którym zostanie wydany.) Mysi mieć formę pisemną Umowy...

Wprowadzenie spółki na giełdę

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

emitenta i papierów wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu...

Sztuka starożytnego Rzymu referat

  • Politechnika Opolska
  • dr hab. Roman Nowacki
  • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 7266

. Forum Cezara i Forum Augusta. Powstawały liczne budowle kultowe i użyteczności publicznej. Uboższe...