Mienie publiczne i jego kategorie - strona 255

Żeromski - Wierna rzeka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1575

się z nią, walcząc. Miał ranę w nodze, dlatego ciężko było mu się przemieszczać. Jednak dotarł do miejsca...

Międzynarodowe prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2114

szczególnie groźnych kategorii przestępstw -do najważniejszych umów zaliczane są: 59  Konwencja w sprawie...

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302

) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, 2) ochrona...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

ochrony mienia (zwłaszcza prawa własności); Zakaz nadużywania prawa podmiotowego (art. 5 KC); Zasada...

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

mających problemy z nadużywaniem różnych środków 4. Co jest celem planowania zasobów ludzkich? Celem...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 749

, zawierający i rozwiązujący przymierza, stosujący kary śmierci, wygnania i konfiskaty mienia, decydujący...