Mienie publiczne i jego kategorie - strona 243

Finanse - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Grabińska
 • Finanse
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1701

rachunku bankowego.(imienne,na zlecenie,na okaziciela) Dochód- podstawowa kategoria i wielkość ekonomiczna...

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

w dużych miastach występują również megaboardy, mające najczęściej formaty niestandardowe, o powierzchniach...

Zasady wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

kategorie pełnoletnich obywateli, którzy nie mają praw wyborczych: 1-osoby pozbawione praw publicznych...

Partia polityczna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

elementów nierozłącznie związanych z opisywaną organizacją: Sartori - każda mająca oficjalną nazwę grupa...

Historia myśli politycznej - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1869

wolności słowaracja wyłania się w publicznej debacie, w której ścierają się skrajne opinie. g...