Mienie publiczne i jego kategorie - strona 230

Mikroekonomia- wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

te są konkurencyjne, nie można mieć dużo dóbr prywatnych i satysfakcję z dóbr publicznych. Jeśli dysponujemy...

Metafizyka - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

, a czasem i inne kategorie, które są czymś znacznie bardziej trwałym od przypadłości. Byt jako prawda i, przeciwstawiony...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

• przestrzegać przepisów BHP i ppoż • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz dochowywać tajemnicy...

Psychopatologia ćwiczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Magdalena Rode
 • Psychopatologia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2261

zagrożenia lub utraty pozycji społecznej bądź grupy odniesienia np. bankructwo, utrata mienia czy śmierć...

Wstęp do prawoznawstwa - ćwiczenia

 • Puławska Szkoła Wyższa
 • dr tomasz Woś
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4298

w których prawodawca sam ustala znaczenie użytych w treści prawa zwrotów (np.: nieruchomość, mienie znanej wartości...

Prawo, a moralność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

- wiążące rozstrzygnięcie w formie aktu prawnego w postępowaniu między organem administracji publicznej...