Mienie publiczne i jego kategorie - strona 222

Europejska karta samorządu lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2079

i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych...

Historia prawa karnego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

w prawie wczesnośredniowiecznym: przeciw państwu i panującemu przeciw religii przeciw życiu i zdrowiu przeciw mieniu przeciw...

Definicje z prawa UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1561

Pracownik - osoba wykonująca pewne uzasadnione gospodarczo i mające wymierną wartość czynności...

Ogólne wiadomości o prawie cywilnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

, a jego centralną instytucją jest własność. Podział prawa na publiczne i prywatne wywodzi się już od Ulpiana- prawem...

Naprawianie szkód - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

na mieniu/osobie/środowisku obejmują one damnum emergens + lucrum cessans oraz koszty działań...

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

zachowań.CYWILIZACJA „GORĄCAʺ: społeczność, w której reguły kulturowe dopuszczają publiczną ekspresję emocji...

Społeczności i polityka miejska - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Socjologia społecznosci lokalnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4067

wyróżniona ze względu na kategorię. Ze zbiorowościami mamy do czynienia, kiedy np. grupa ludzi rozbije namiot...