Mienie publiczne i jego kategorie - strona 213

Panowanie patriarchalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

obowiązek zapewnić dostęp do wysokich stanowisk publicznych szlachcie, ale ta szlachta nie miała obowiązku...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

w znaczeniu najszerszym z moŜliwych, czyli moŜe mieć ona zasięg krajowy, zagraniczny lub międzynarodowy. MoŜe...

Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Elżbieta Nowińska
 • Prawo prasowe radiofonii i telewizji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2261

ingerencji władz publicznych i bez względy na granice państwowe. Ustęp 2. Korzystanie z tych wolności...

Kościół a polityka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Nakonieczna
 • Kościół a polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

, chrześcijan i niechrześcijan, w życiu publicznym. Wszyscy bowiem poprzez głosowanie mogą mieć wpływ na wybór...