Mienie publiczne i jego kategorie - strona 211

Wieloletni plan finansowy państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

publicznych; 8) kwotę państwowego długu publicznego. 2. Prognozę dochodów budżetu państwa ujmuje...

Komunikowanie społeczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Krystyna Krzyżanowska
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 8582

fizycznego publiczna masowa - charakter pośredni, nadawca i odbiorca nie mają kontaktu, np. nie mamy kontaktu...

Ratingi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

instrument budowania zaufania publicznego zdobycie nowych partnerów gospodarczych, nowe korporacje, joint...

Międzynarodowe Postępowanie Cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

cywilną z obszarem prawnym innego państwa. Element międzynarodowy może mieć charakter: podmiotowy...

Etyka dla dziennikarzy - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Suder
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1232

) UMIARKOWANIE (tempero łac.) Umiarkowanie jest cnotą rządzenia jakie człowiek winien mieć wobec siebie samego...

Zbrodnia Katyńska

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • mgr Arkadiusz Płoski
 • Historia Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

ten zawierał tajny protokół o podziale granic Polski. Granica pomiędzy III Rzeszą a ZSRR miała przebiegać...

Odmiany świadomości społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

się stosować, nie mamy bowiem metody ich sprawdzenia. Dlatego też trudno je zakwestionować czy obalić...