Mienie publiczne i jego kategorie - strona 182

Franchising- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

. Rodzaje funduszy w przedsiębiorstwach państwowych: założycielski - część mienia państwowego przekazana...

Analogia w prawie karnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

zakazuje karania per analogiam. Fakt ten sprawia, że w tych wypadkach, w których w istocie mamy...

Powstanie styczniowe - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1372

zostały Rządowi Rząd - prezes + 4 członków wybieranych przez parlament Akta publiczne wydawane w imieniu...

Podsumuwująca notatka.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1561

powinien zapewniać ( a nie cech które system powinien mieć) podstawowym elementem definicji są oczekiwania...

Etyka z biznesie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kwarciński
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4991

i etyką Korupcja - o dobru prywatnym i publicznym Zarządzanie personelem - o dyskryminacji i tolerancji...

Transformacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

transformacyjna. Kołodko przedstawił prognozę do 2001 roku. W 2002 roku PKB miał wzrosnąć o 6,1% (faktycznie...

Terytorium państwa, ludność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

do tego aby ich granice miały uznanie właśnie sąsiadów w postaci podpisywanych z nimi umów granicznych (traktatów...