Mienie publiczne i jego kategorie - strona 174

Korzenie dziennikarstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

ze środków publicznych) zdecydowane spadki czytelnictwa i nakładów nowe strategie wydawców skierowane...

Organizacja polskiego rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

się, weszła ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi - potem powstały...

Stosowanie norm prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

(niemożliwe jest wszczęcie takiego procesu z inicjatywy organu administracji publicznej stosującego prawo, tj...

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

obrazów, mając wygenerowane wcześniej, na podstawie analiz transkrypcji obrazów, kategorie. paradygmat...

Keynesizm, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1071

. Deficyt nie jest problemem, uważali że jeśli istnieje to trzeba go sfinansować długiem publicznym...

Rewolucja amerykańska

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1652

i twierdzili, że z mieniem bywa bardzo różnie. Własność jest przedłużeniem naszej osoby. Zaproponowano taką...