Mienie publiczne i jego kategorie - strona 149

Formy ochrony obszarowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

SP (w zakresie mienia pozostającego w trwałym zarządzie PN) Realizacja ustaleń planu ochrony...

Kwestia społeczna, polityka społeczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Polityka społeczna
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1890

grup społecznych i organów władzy publicznej oraz szuka sposobów celowego przeprowadzania zmian...

Zarządzane strategiczne cz 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1155

na kategorie społeczne. Kolejnym krokiem jest diagnoza aktualnego stanu potencjału społecznego. Diagnozę...

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 644

publicznym np. reguły dot. zdolności, zgody, zakazanych stopni pokrewieństwa, zapobiegania bigamii pr...

Edykt pretorski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

drugiego pretora dla peregrynów. Urząd pretora sprawowany był przez jeden rok. Nie miał on władzy...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

o szkoleniach bhp; • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia (o ile takie powierzono); • dokumenty...

Prawo Zobowiązań - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1505

, jak i niemajątkowym Szkoda na mieniu – uszczerbek, który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego bez...

Notatki(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

zarządu mieniem gminy, 4)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej...