Mienie publiczne i jego kategorie - strona 137

Skrypt z prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1379

mienia, zabójstwo, pomoc tonącemu czynności konwencjonalne (takie zachowania, którym istniejące normy...

Koncepcja Locke'a

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

/ - mienie, majątek, dobytek materialny. Bóg nadał ludziom własność /jest święta i nienaruszalna/. Różnica...

Prawo konkurencji - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 5796

, które nie mogą być niczym usprawiedliwione np. niszczenie mienia, groźba bezprawna Druga grupa to czyny godzące w inne dobro...

Antropologia społeczna - Ewolucjonizm

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Antropologia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4837

, był jednak przekonany, że podobieństwo wytworów materialnych nie może mieć charakteru przypadkowego. Podobieństwa...

Zbiór informacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Wanda Sułkowska
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 2793

, a od 2004 r. co rocznie o 0.05% więcej oraz środki z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa. Środki FRD...

Przestrzeń publiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001

Przestrzeń publiczna Przestrzeń publiczna jest sferą, w której człowiek zaistnieć...

Zasada skargowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2597

i przeprowadzenie postępowania o zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego oraz roszczeń...