Mienie publiczne i jego kategorie - strona 134

Emocje - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

i wtedy podkreśla że wszelkie emocje są interpretowane w kategoriach fizjologicznych. Emocji jako takich...

Rachunkowość - Budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3500

świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych Dochody z mienia jednostek sektora finansów...

Konstytucja marcowa 1921- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

i parlamentarna Prawa i wolności obywatelskie  Ochrona życia, wolności mienia  Równość wobec prawa...

OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2527

lub w okolicznościach niemających związku z wykonywaniem działalności publicznej -celem jest wykorzystanie wizerunku...

Cywilne nieposłuszeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3311

w interesie publicznym a nie prywatnym prawo, które się narusza musi być niezgodne z zasadami słuszności...