Mienie publiczne i jego kategorie - strona 132

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1953

lub mienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa porządku i spokoju publicznego; rada powiatu: dla ochrony...

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

autorstwa organu założycielskiego, wyznaczenie likwidatora, sprzedaż mienia, rozwiązanie stosunków pracy...

Wynalazek - istota i uzasadnienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

praktyczne - teoria zachęty/motywacji- jeżeli wynalazca będzie miał gwarancję, że swój wynalazek będzie mógł...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2023

. W skład rodu wchodzili również niewolnicy. Mieli status prawny, choć nie posiadali praw publicznych...

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Majewski
 • Prawo karne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1960

zakazane jest niszczenie cudzego mienia” jest zabronione pod groźbą kary, jest czynem zabronionym). ie...