Mienie publiczne i jego kategorie - strona 121

Pomoc publiczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

W jakich przypadkach ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną...

Rodzaje dóbr - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Gałuszka
 • Ekonomika mediów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1127

MEDIÓW PUBLICZNYCH Efekty zewnętrzne (externalities) Z efektem zewnętrznym mamy do czynienia...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2814

i zobowiązań majątkowych zmarłego. Do masy spadkowej należą: Aktywa/ to co miał Pasywa/ długi i zobowiązania...

Przyrodnicze podstawy życia społecznego

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Janina Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 735

? Czy wszystko, co się w niej dzieje można opisać w kategoriach jednostek, czy też zbiorowość jest swoistą ponadjednostkową całością...

Nauka o organizacji - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Przemysław Wołczek
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2604

społecznego, podlegającego ingerencji państwa; świadczenie niektórych dóbr i usług; zarządzanie mieniem...

Prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

% wartości (dla porównania Blikman twierdzi, że straty sięgają rzędu 23%). Reprywatyzacja - zwrot mienia...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

konfiskaty mienia oraz znosi się karę śmierci cywilnej, wymierzaną jeszcze w XIX wieku przez sądy, głównie...

Francja- opracowanie konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

jak też w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Każde mienie, każde przedsiębiorstwo, którego działalność wykazuje cechy służby...