Mienie publiczne cechy - strona 624

Makroekonomia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 4942
Wyświetleń: 5306

zdeformowanego PKB 4 - 5 lat t Cykle zdeformowane są o połowę krótsze od klasycznych. Cechy cyklu zdeformowanego...

Władza ustawodawcza - Parlament

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1442

jego działalności -rywalizacyjne wybory parlam, nadanie lub przywrócenie cech samodzielnego podmiotu polityki...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

obniŜeniu ryzyka strat. Cechami takiego portfela są m. In.:  dywersyfikacja (zróŜnicowanie) portfela...

Prawo - pytania(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

nie może mieć- Co nie jest organem spółdzielni? Kto decyduje o wywłaszczeniu- Zdolność do nabywania...

Rodzaje protist - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

z dwoma postaciami pokolenia diploidalnego (sporofitu * charakterystyczne cechy: - brak stadiów...

Logika dla prawników - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2912

się do osób, rzeczy, lub ich wyobrażenia. Abstrakcyjna - wskazuje na cechy wspólne przedmiotów(zieloność...

Styl naukowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1666

-niespecjalista (zlokalizowana jest ona blisko stylu publicystycznego i artystycznego, ujawniają się w niej cechy...

Ubezpieczenia - wykład 9

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szmulicz
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana...

Konstytucja Marcowa 17.03.1921

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1127

obywatelskie - równość wobec prawa, prawo do ochrony życia, wolności mienia, prawo procesowania...