Mienie publiczne cechy - strona 590

Socjologia ogólna - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1106

kulturowych, koncepcja zakładająca, że ewolucją kultury rządzi pewien powtarzalny mechanizm, mający wiele cech...

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

, zapewnić miał art. 62. ustawy o informatyzacji zobowiązujący Radę Ministrów do przygotowania projektu...

Pokrycia dachów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106

, braku rys i uszkodzeń. Jednocześnie zapomina o najważniejszych cechach funkcjonalnego dachu...

Analiza i Wizualizacja Danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219

rozumiana, jako średnia arytmetyczna, czyli wielkość mierzonej cechy przypadająca na jedną obserwację...

Prawo finansowe 2 wykład WSB UG

 • dr hab. Anna Jurkowska
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3150

). Dwie najważniejsze cechy podatku dochodowego i składki z tytułu ubezpieczenia społecznego: są bezzwrotne - gdy raz...

Sekta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

i kultu, ewentualnie organizacji. Główne cechy sekt to: silna izolacja od środowiska zewnętrznego (brak...