Mienie publiczne cechy - strona 580

(Auto)kreacja wizerunku polityka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Marketing polityczny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

dotyczące geografii wyborczej – liczba okręgów, identyfikacja cech charakterystycznych rynku, analiza...

Administracja samorządowa- organy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1148

- kontrola + podejmowanie jednostronnych aktów władczych mających na celu doprowadzenia do stanu zakładanego...

Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego. Zgodnie z kodeksem urzędnik ma działać bezstronnie...

Mieszkania spółdzielcze- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 693

może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć...

Wzbudzanie trwałego zaangażowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Wzbudzanie trwałego zaangażowania - zaangażowanie jest najbardziej trwale kiedy: Ma publiczny...

Dydaktyka ogólna cz.1

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Urszula Dernowska
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 8085

- co pierwotne, a co wtórne? Cechy charakterystyczne każdej omówionej orientacji: TRZY TYPY TEORII...