Mienie publiczne cechy - strona 578

Eurobarometr-referat

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

do powstania Eurobarometeru było referendum z 1972 i 1973 roku mające na celu zbadanie opinii publicznej...

Kampania referendalna-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

przedmiotem referendum przez poszczególnych uczestników życia politycznego, z tym, że cechą charakterystyczną...

System polityczny Hiszpanii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1323

Estado de las Autonomías) - ustrój pod wieloma względami zbliżony do cech znanych z federacji. Konkretnie...

Prawo pracy - Kodeks Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3871

powyżej jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy bez względu na nazwę łączącej strony umowy. Cech...

Sfera publiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

królowi przy tej czynności. Życie „publiczne” przenosi się na dwór. Kobiety, nie mając dostępu do edukacji...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 574

członkowskich. Mogą one ją ograniczać ze względu na ochronę pewnych dóbr publicznych, takich jak: moralność...