Mienie publiczne cechy - strona 563

Metody wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Łukasz Pisula
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2121

, istotne dla skuteczności są cechy zadania i osobowość wychowanka (wychowanek musi dokładnie pojąć cel, cel...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, takich jak: • wyładowania...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2331

, nie mniej niż 43) 2. wg form i charakteru własności publiczne (państwowe, komunalne) prywatne (jednostki...

Rodzaje determinacji genetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

fenotypowy tej cechy nie wynika wprost z samych właściwości danych genów, lecz z ich prawdopodobnych natężeń...