Mienie publiczne cechy - strona 519

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

Zagadnienia wstępne 1. Elementy logiki i metodologii nauk a) nauka i cechy wiedzy naukowej...

Społeczna kwestia bezrobocia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3500

bezrobotnej. Cechy osoby bezrobotnej: pozostawanie bez pracy, poszukiwanie pracy, gotowość do pracy...

Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

administracji to mamy ministra właściwego do spraw administracji publicznej, jeżeli mamy dział nauka to mamy...

Polityka fiskalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3038

ekspansji fiskalnej - charakterystyczne cechy: wysoki deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego...

E-handel

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • E-biznes
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2149

cechy Internetu • Interaktywność, • Globalny zasięg, • Multimedialny charakter, • Możliwość łączenia...

Psychologia I rok

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1750

człowieka na poszczególnych etapach jego rozwoju. Cechy wspólne, wspólny mianownik tych subdyscyplin...

Sukcesja w prawie administracyjnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krystian M. Ziemski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

prawnego w prawie administracyjnym nie jest mo ż liwe bez uchwycenia pewnych specyficznych cech stosunku...