Mienie publiczne cechy - strona 506

Zastaw rejestrowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

. Cechy wierzytelności. wierzytelność przyszła lub warunkowa → określenie maksymalnej wysokości → zastaw...

Konwencja Wiedeńska-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Kamiński
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2394

również jego dokumenty i korespondencja oraz, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 artykułu 31, jego mienie. Artykuł 31 1...

Zawarcie umowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1001

bliżej cechy rzeczy kupionej (np. kształt, kolor) -w razie zwłoki kupującego w oznaczeniu rzeczy...

Leasing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1799

leasingobiorca ma prawo wykupienia przedmiotu leasingu. Cechy: Amortyzacja po stronie leasingodawcy, Koszt...

System kontroli wzorców umownych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

). Ich cechy: Katalog przykładowy tworzy ustawodawca (zapamiętaj dwie, trzy takie klauzule). Istnieje tzw...