Mienie publiczne cechy - strona 495

ŚRODKI PENALNE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1939

karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych, 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania...

Umowy.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo autorskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

- nadanie lub remitowanie - udostępnienie publiczne, tak żeby każdy miał dostęp do utworu w miejscu i czasie...

Personel - wybrane zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

różnych cech pracy. Rozróżnia się kilka technik omawianej metody badawczej: Spis zadań. Można go nazwać...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3605

śmierci, daty zawierania i rozpadu małżeństw , charakterystyczne cechy, ważne wydarzenia, zaburzenia...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4641

Zastępstwo, które ma cechy zastępstwa generalnego to zastępstwo ograniczone w czasie. Zastępców określano...