Mienie publiczne cechy - strona 494

Prawo gospodarcze - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1554

, ochrony osób i mienia, rozpowszechniania programów RTV, przewozy lotnicze, prowadzenia kasyn gry...

Budowa krok po kroku - poradnik

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3787

mających pierwszeństwo w zaspokajaniu swoich należności, takich jak Urząd Skarbowy, ZUS czy banki...

Ustawa laicka z 1905 roku dla Francji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

, ale nie uwzględniał możliwości korzystania przez Kościół z funduszy publicznych. Dzięki interwencji m.in. Aristide'a...

Gospodarka nieruchomościami- prawo lokalowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1141

z 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych uchyliła publiczną gospodarkę zasobami...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

). Wszyscy ludzie są sobie równi, mający tę sama godność. Najczęstszymi sposobami naruszania godności człowieka...

Zdarzenia prawne i ich podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1120

, że inne znaczenie mieć będzie czynność prawna w stosunkach cywilnoprawnych, gdzie zgodnie z art. 56 kc wywołuje...

Pojęcie polityczności C. Schmitta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1932

desygnowania nieprzyjaciela publicznego. W zależności od działań wroga publicznego - może nastąpić...