Mienie publiczne cechy - strona 427

Pytania opracowane - omówienie (sem 1)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • M. Łoboda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

siebie i innych przy pomocy cech ludzie posługują się 5 podstawowymi czynnikami: *ekstrawersja (rozmowny...

POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW NA RYNKU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

. W wyborach decyzyjnych konsumentów istotny wpływ mają cechy charakteryzujące kupującego: kulturowe...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 3521

wszystkie cechy bytu. Twierdził iż byt nie ma początku bo musiałby powstać tylko z niebytu, a niebytu...

Filozofia - zarys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

, to posiadasz, więc masz rogi. 1.10. Empedokles (ok. 493-433 r. p.n.e.) Empedokles jako postać łączył cechy...

Finanse - pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

, dotyczące zdarzeń katastroficznych, Polityka lokacyjna: ograniczenia i wytyczne dot. lokat. Cechy przepływów...

Etapy realizacji UGiW - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1036

I były podejmowane działania mające na celu usuwanie przeszkód integracji walutowych. Bardzo ważnym dokonaniem...

Czym jest socjologia?

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2163

socjologii miały podłoże polityczno-gospodarczo-społeczne: po 1) rewolucja przemysłowa - eksplozja...

Kontrolna aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

(historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.  Paradygmat od dogmatu odróżnia kilka zasadniczych cech...

Proces zarządzania organizacjami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2345

(zastosowanie realnego przymusu) intelektualne - autorytet osobisty - prestiż kierującego, wynika z jego cech...