Mienie publiczne cechy - strona 421

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

nie podlegają wpisowi do rejestru. Spółki osobowe Nie mają osobowości prawnej, ale mają cechy osób prawnych...

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 511
Wyświetleń: 12733

można mówić o kulturze nigdy o kulturach. W znaczeniu dystrybutywnym kultura jest rozumiana jako zbiór cech...

Współczesne zachowania prokreacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Płoński
 • Geografia społeczno-polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

demograficzne: Społeczeństwo ponowoczesne - określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw...

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

- cechy: funkcjonalność praktyczność niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej); trwałość (okres...

Odpowiedzi na kolokwium

 • dr hab. Irena Iskra-Golec
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2324

na kierunek i siłę motywacji? od atrakcyjności celu i przekonania o możliwości jego osiągnięcia.   18.Cechy...

Teoria Pierre'a Bourdieu

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Jan Sowa
 • Socjologia kultury
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 3773

, afektywny - funkcjonowanie emocjonalne. Cechy habitusa: ma tendencję do trwania; histereza - opóźnienie...

Prawo własności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marta Soniewicka
 • Etyka prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

tej więzi przez innych członków społeczności podmiot wie, że inni uznają tą więź Te cechy stanowią o więzi...

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

- cechy: funkcjonalność praktyczność niezawodność (zdolność do pracy bezusterkowej); trwałość (okres...