Mienie publiczne cechy - strona 417

Kara śmierci- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

cech fizycznych dana informacja opisowa zawiera dane o zachowaniu człowieka. Drugim rodzajem informacji...

Europejska karta samorządu lokalnego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2065

i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych...

Historia prawa karnego-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Adam Redzik
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 420

w prawie wczesnośredniowiecznym: przeciw państwu i panującemu przeciw religii przeciw życiu i zdrowiu przeciw mieniu przeciw...

Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Mariusz Mohyluk
  • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

specyficznych cech, wynikających ze struktury społecznej państwa:  zahamowanie rozwoju miast, przemysłu...