Mienie publiczne cechy - strona 397

Ekologia i zarządzanie środowiskiem

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3339

to: Standard produktowy: Należy do instrumentów dyrektywnych w ochronie środowiska, Określa cechy potencjalnie...

Balustrady i porącze

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Wiesław Kietliński
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

lub inne zabezpieczenie od strony odtwartej Schody w budynkach użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze...

Socjologia pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tadeusz Paleczny
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2345

bogactw, surowców, siły roboczej. 4. Wskaż cechy (co najmniej dwie) moralizmu jako orientacji...

Iinformacje wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Szpor
 • Technologie internetowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

(choroba, wiek itd.) 2. Cechy administracji - działa w imieniu i na rachunek państwa (rządowa...

Rachunkowość Finansowa - Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. nzw. dr hab. Danuta Dziawgo
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4144

brakujący tekst z podanych możliwości wybierz właściwe (więcej niż 1) podaj nazwę/cechy DEFINICJA...

Metody

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bernard Ziębicki
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1960

ilościowych lub jakościowych cech przedmiotu pracy, D - oczekiwanie - postój maszyny lub bezwładność materiału...

Promocja w turystyce - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Konstanty Bogus
 • Obsługa ruchu turystycznego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1813

współpraca. Cechy charakteryzujące sprzedaż osobistą: Wizerunek i gesty personelu budują albo niszczą...

Materiały do kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia sztuki
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1365

, lecz także symboliczne - jej elementy przedstawiają w sposób mniej lub bardziej oczywisty różne cechy zmarłego. Z biegiem...

Pieniądz - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1225

pierwszych banków publicznych; podobne cechy czynią współcześnie p. rozrachunkowy środkiem regulowania...