Mienie publiczne cechy - strona 391

Korzystanie z wód

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

dla życia, zdrowia albo mienia znacznej wartości gdy inaczej nie można temu zapobiec Korzystanie z wody...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

mieniem powiatu, przygotowuje projekty uchwał, wykonuje budżet, zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek...

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, bronią i amunicją, działal­ność w zakresie ochrony osób i mienia, rozpowszechnianie programów radiowych...

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

mienia społecznego, sąd zawsze nakłada obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody. Sąd może uzależnić...

Ustawa o finansach publicznych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansow publicznych; 4) dochody z mienia jednostek...

Prawo karne - ogólne wiadomości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1036

określających kompetencje organów władzy publicznej do orzekania sankcji karnych wobec sprawców określonych...