Mienie publiczne cechy - strona 376

Plagiat- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1477

, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. 2...

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

Oraz jego organy ustawodawcze Ustawodawstwo ponadnarodowe (Unia Europejska) Otoczenie demograficzne - cechy...

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4830

funkcjonowania itp. Odpowiadają one potrzebom dostosowania się do zmian w otoczeniu. Charakterystycznymi cechami...

Warunki przystąpienia do UE

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

nie może być pozbawiony swego mienia, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych...

Zarządzanie zasobami ludzkimi cz 4

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

• przestrzegać przepisów BHP i ppoż • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz dochowywać tajemnicy...

System komunikacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

można jednak wyróżnić następujące cechy: a) publiczna prezentacja - reklama jest publicznym środkiem przekazu nadaje...

Marketing 8

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

można jednak wyróżnić następujące cechy: a) publiczna prezentacja - reklama jest publicznym środkiem przekazu nadaje...