Mienie publiczne cechy - strona 364

Test A-D z geografii ekonomicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1505

relatywnym statystyki regionalnej. 3)analiza kartometryczna to: określenie ilościowych przestrzennych cech...

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1715

% PKB lub relacja zadłużenia publicznego do PKB przewyższa 60%. Cechy wydatków budżetowych w Polsce...

Strategia

 • Uniwersytet Łódzki
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2338

rozwojowym jednostki terytorialnej w korelacji z zapisami strategii rozwoju. Cechy charakterystyczne...

Socjologia moralności - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1806

czy coś jest moralne w społeczeństwie, trzeba sprawdzić cech ę represyjną) Moralność jednostkowa a zbiorowa...

Encyklopedia prawa w pyt i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ambroży Mituś
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 777
Wyświetleń: 20895

- to prawo cywilne, które dotyczy rzeczy i ma charakter prawa bezwzględnego. Brak choćby jednej z tych cech...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3171

Cechami rachunku kosztów pełnych są: podział kosztów całkowitych na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie...