Mienie publiczne cechy - strona 340

Rachunek predykatów - Nazwa indywidualna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

od właściwości, jakie posiada desygnat. Nazwy generalne - desygnat takiej nazwy jest wyróżniony ze wzgl. na cechy...

Obliczenia w RKWard

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Genowefa Pałka
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 0
Wyświetleń: 917

przez nas poziomu istotności a=0.05, więc odrzucamy hipotezę zerową mówiącą o przynależności rozkładu naszej cechy...

Zasady działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 756

(gospodarka paliwowo-energetyczna), działalność w zakresie ochrony osób i mienia, rozpowszechnianie programów...

Bioindykator-opracowanie

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2450

, wykorzystywane jako wskaźnik stanu środowiska naturalnego. Cechy bioindykatorów Powinien dawać odpowiedź...

Podmiot prawa - wprowadzenei

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

terytorialnego, dysponuje mieniem komunalnym, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną...

Polityka regionalna w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2485
Wyświetleń: 2912

strukturalny!   Cechy Funduszu Spójności: Nie ma ukierunkowania regionalnego Jego środki...