Mienie publiczne cechy - strona 311

Finanse- dobra publiczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Dobra publiczne Dobra publiczne to dobra, które charakteryzują się tym, że nie ma możliwości...

Finanse - wszystko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 2254
Wyświetleń: 4088

finansowych, podmiotów publicznych, osób prywatnych. Cechą charakterystyczną jest ich zwrotny charakter...

ćwiczenia i testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Moździerz
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 5817

sektora finansów publicznych; dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza...

Alkoholizm - geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

ustalający liczbę miejsc sprzedaży alkoholu oraz cechy, jakie spełniać musiała osoba chcąca uzyskać...

Teoria marketingu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 182
Wyświetleń: 910

potrzebę ubierania się, ale oprócz tego ( zwłaszcza dla kobiet) musi mieć cechy, które przysparzają...

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4340

w. dokonała się recepcja heraldyki obcej, doprowadzając w wysokim stopniu do zatraty cech polskich 15.2...

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2541

, hiperurbanizacja: pojęcie, aspekty w krajach III świata, metropolizacja, pojęcie i cechy miast globalnych...