Mienie publiczne cechy - strona 283

Etyka a prostytucja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

oficjalnie definicji posiada następujące cechy: odpłatność w jakiejkolwiek formie, częsta zmiana partnerów...

Podstawy marketingu - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3549

podstawę definiowania produktu, ustalania jego cech, cen, kanałów rynku, sposobów sprzedaży oraz promocji...

Pytania na zaliczenie ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

Czy system kategoryzacji na całym świecie jest jednakowy? Nie Jakimi cechami powinien charakteryzować...

Prawo-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2835

. Wyróżnia się dwoma cechami: 1. Równorzędność podmiotów tzn. żaden z podmiotów istniejących w stosunku...

Zarys historii kościoła - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zarys historii Kościoła katolickiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

, w kryzysie jest chłopstwo i rycerstwo. Rygoryzm, surowość to cechy tej epoki. Kim jest Luter? W końcu...

Socjologia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wojciech Łukowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

terytorium -posiadania wspólnoty wyodrębnia się ze względu na specyficzne cechy kulturowe. Rasa- to grupa...

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

. Krajowa Rada określi, w drodze rozporządzenia: 1) cechy oraz szczegółowe warunki kwalifikowania...