Mienie publiczne cechy - strona 254

Organizacja w otoczeniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

– obiekt, który można odróżnić od innych ze względu na jego cechy charakterystyczne; zespół ludzi wraz...

Komisja Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2205

, którzy źle pracują i niszczą mienie pana. - Powinności nauczyciela- opracowane przez Piramowicza...

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2205

dla tej marki (pod względem cech demograficznych oczywiście). Z kolei znajomość profilu demograficznego osób...

Konstytucja marcowa 1921- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1274

i parlamentarna Prawa i wolności obywatelskie  Ochrona życia, wolności mienia  Równość wobec prawa...

OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2555

lub w okolicznościach niemających związku z wykonywaniem działalności publicznej -celem jest wykorzystanie wizerunku...

Cywilne nieposłuszeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dobrzeniecki
 • Teoria prawa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3346

w interesie publicznym a nie prywatnym prawo, które się narusza musi być niezgodne z zasadami słuszności...