Mienie publiczne cechy - strona 136

Publiczne prawa podmiotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

nie wyposażają jednostkę w roszczenia wobec władz publicznych. Nie każda norma jest źródłem ppp, mamy...

Zasada władztwa daninowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2247

tak, że przyjmie formę konfiskaty mienia; czy 75% opodatkowania za dochody z nieujawnionego źródła to konfiskata...

Wywieranie wpływu na grupę

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

swój status społeczny. Stereotypy: cechy przypisywane danej grupie społecznej dostarczają wskazówek...

Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

. Przestępstwa przeciw mieniu - Kradzieże, fałszowanie pieniędzy, miar i wag Udział w przestępstwie Konstytucja...

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1953

lub mienia oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa porządku i spokoju publicznego; rada powiatu: dla ochrony...