Mienie publiczne cechy - strona 123

Marketing-pojecia podstawowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1337

na celu kształtow produkcji i obrotu towarowego z punktu widze potrzeb rynk cechy produktow- ciężar...

Pojęcie i podział rzeczy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

do pewnego gatunku - genus. Te drugie można określić ze względu na ich cechy specyficzne, jak np. niewolnik...

Test z finansów publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sebastian Susmarski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 4235

publiczne 14. podstawowe cechy finansow to a) charakter pienieżny 15. do podatkow bezpośrednich zalicza...

Finanse publiczne - likwidacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

(wtedy jest to samorządowa jednostka budżetowa). Organ, który likwiduje jednostki budżetowe określa przeznaczenie jej mienia...

Cechy państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 539

: definicje nominalne (w sposób adekwatny podają sens terminu państwo) definicje realne (podają cechy państwa...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

po Konstytucji jako akty o cechach z art. 90 ust. 1 oraz 91 ust. 1 i 2 co oznacza, że ustawy i inne akty...

Wojewoda

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1267

rozporządzenia porządkowe (ochrona życia, zdrowia, mienia, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego...